English | العربیة

فردوس شناسی (قسمت اول)

فردوس شناسی

 

Picture1.
.
.

این قسمت:

موزه مردم‌شناسی فردوس


.
.
.

 

این موزه در محل یکی از بناهای تاریخی فردوس، حمام خیروز، ایجاد شده است.

این موزه در دو بخش طراحی شده که در بخش اول، آداب و رسوم محلی و مشاغل مربوط به حمام، همچنین حرفه‌های سنتی و قدیمی فردوس از جمله آهنگری، نمدمالی، حجامت و دلاکی و در بخش دوم، معماری و ساختار حمام به نمایش گذاشته شده است.همچنین موزه، شامل بخش‌هایی مانند اتاق نشیمن‌خانه، مطبخ‌خانه و نگارخانه می‌باشند.

مساحت زیربنای موزه فردوس، ۱۲۰۰ متر مربع و کل محوطه‌سازی آن ۲۵۰۰ متر مربع می‌باشد

04 خرداد 1395