English | العربیة

هتل

هتل سنتی سه ستاره عماد نظام فردوس

 

هتل عماد نظام

???منشور اخلاقی و مشتری مداری هتل سنتی عماد نظام???

حضرت علی(ع):با مردم آنچنان رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.

فلسفه و رسالت هرمجموعه موجب پرورش هوشمندی،پختگی و ژرف نگری کارکنان میشود به گونه ای که اندیشه های کارکنان آنان را در چارچوب انسانی و اجتماعی قرار میدهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند.باید برای انجام رسالت همگانی مجموعه با یکدیگر سخت تلاش کنند و این فلسفه و رسالت را منشور اخلاقی می نامند .

براین اساس کارکنان هتل سنتی عماد نظام برای تکریم مشتریان منشور اخلاقی ذیل را سر لوحه و راهنمای خود قرار داده اند.و معتقد میباشند که با رعایت منشور اخلاقی در انجام هر چه بهتر امور بر اساس ضوابط و مقرارت در پویایی و رشد چشمگیر مجموعه نقش به سزایی دارند.
.
.
.
.
.

⭐️⭐️⭐️منشور اخلاقی⭐️⭐️⭐️

کارکنان با ایمان به اراده خالق هستی به ارائه خدمات به مشتریان میپردازند و جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود میدانند.

کارکنان بر این باورند که مشتریان هتل سنتی عماد نظام سرمایه های واقعی مجموعه هستند و حضور آنان را در مجموعه مغتنم می شمارند.

کارکنان هتل سنتی عماد نظام با رعایت نظم و آراستگی ، و مسئولیت پذیری آماده پذیرش همگان در مجموعه می باشند.

کارکنان هتل سنتی عماد نظام بر این باورند که عزت ،احترام و تکریم مشتریان ،از مهمترین مسئولیتهای آنان است و سعی خواهند نمود تا شخصیت و جایگاه مشتریان در فرآیند ارتباطات متقابل محفوظ باشد.

کارکنان هتل سنتی عماد نظام مصمم هستند خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب در اختیار مشتریان قرار دهند.

کارکنان هتل سنتی عماد نظام بر این باورند که مبنای ارزیابی فعالیتهای آنان نظرات و میزان رضایت مشتریان است .

کارکنان هتل سنتی عماد نظام دریافت هر گونه انتقاد ،نظر و پیشنهاد از سوی مشتریان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء سطح مجموعه استقبال میکنند.
.
.

با آرزوی بهترین ها برا شما
مدیریت هتل سنتی عماد نظام فردوس